VERENIGING TSJOCH


De Vereniging van Friese Volksmuzikanten is opgericht in 1979. Reden voor de oprichting was de wens van een aantal volksmuzikanten om zelf een folk-festival te organiseren. Sindsdien vindt jaarlijks het Tsjoch-festival plaats. Aan dit festival wordt meegewerkt door tientallen groepen en solisten. Behalve folk worden ook andere muziekstijlen ten gehore gebracht. Het Tsjoch-festival trekt doorgaans meer dan 1000 bezoekers.
Verder wordt door de vereniging elk seizoen een tiental Tsjoch-concerten georganiseerd in samenwerking met plaatselijke culturele commissies en centra in Friesland.
Tsjong is de naam van het open podium dat enkele keren per jaar wordt georganiseerd. Op Tsjong krijgen bekend en onbekend talent de kans om hun kunsten op het gebied van muziek, toneel en voordracht te vertonen.
Tsjoch heeft circa 200 leden. De vereniging heeft twee CD's laten verschijnen met de titels: "Tsjoch, in priuwke" en "Tsjoch, noch mar ien".


TSJOCH en de PERS:

in 1978:

'Fryske folk'-sjongers hâlde eigen festival

in 1979:

De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!
geen spuitbus anti-fries

in 1980:

Tredde „Tsjoch” wer in bysűnder barren

in 1983:

De Bernsbern fan Bernlef

in 1985:

Dieuke de Vries op 'e plaat en op 'e planken

in 1986:

Tsjoch-festival is famyljebarren

in 1992:

Aaipop: deade hinnen yn it ramt fan de peaskegedachte

in 1999:

‘Mister Liet’ Adri de Boer muzikant yn murch en bonken

in 2002:

Streektaalfestivals

in 2003:

Echos Minor, band in opmars
Nanne Kalma: ‘Ik rin it strân oer en helje de meldij op’

in 2005:

Tsjoch: ronddwalen tussen folk en pop

in 2006:

'Wy binne foaral bekend wurden troch ús ôfskiedskonsert'
Schrijven en zingen in Friesland
Kleurig panorama van Friese muziek
Spektakel zonder weerga?
It wurd by de kop pakke

in 2007:

De Gudrun Sęge
Folk is rom begryp wurden op Tsjoch
Lastig kiezen tijdens dertigste Tsjoch-editie
De verborgen schatkamer van de Nederpop

in 2009:

Volop volksmuziek in Drachten
Jong en oud op Tsjoch

in 2011:

Twirre krijgt prijs van Tsjoch-publiek

TSJOCH op INTERNET:

TSJOCH heeft een eigen plek op het web!


Deze pagina is bijgewerkt op