ANNEKE DOUMA


Anneke Douma (Lussens, 11 november 1944) woont in Leeuwarden. Ze begon al jong te zingen en werd in 1960 professioneel zangeres. Ze is een van de meest populaire zangeressen van Friesland en wordt ook wel de Keninginne fan it Fryske liet genoemd. Zij kreeg bekendheid als zangeres van de Sambrinco's en later door het zingen van de Friese hit Bonkefaert.
Anneke Douma werkte en zong samen met veel andere Friestalige artiesten. Met Annemarie Jorritsma, haar dochter (Agnes Sambrink) en Piter Wilkes zong ze kerstliedjes in het Fries. Ook werkte ze samen met Joop Veenstra, De Kluners, 't Mingd Koar Beasterswaech, Oane en Skelte en Strawelte.
In 2011 werkte Anneke Douma ook mee aan het Friese Johnny Cash-project en het jaar daarop met twee duetten aan de cd van Country Wytske.
In 2015 startte ze met de concertreeks In libben fol muzyk.


ANNEKE DOUMA en de PERS

in 1995:

Is zingen in dialect Normaal?

in 1966:

Anneke D(o)uma maakt haar eerste zwarte schijf

in 1998:

Groningers en Drenten in Fries cd-project

in 2000:

Sterrengala op maat van Douma en Wilkens

in 2001:

Agnes Sambrink op label van De Kast

in 2006:

It wurd by de kop pakke

in 2008:

Een nieuwe Anneke Douma zonder woonschip
Fryske Music Night schept eigen folklore

in 2009:

Kunstsneeuw, ballonnen en meezingers

in 2011:

Fryske Cash

in 2012:

Lit my mar gewurde
Polonêse mei Anneke Douma, abstraksje mei Reina Rodina

in 2014:

It bêste út de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân 5

in 2017:

In libben fol muzyk
De hits van Frysk FM

ANNEKE DOUMA op INTERNET

ANNEKE DOUMA heeft een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE

Single 7":

"De Jodelskoalle" (19??)
"Friezeliet / It feintsje fan Menaem" (Frigram FG 1005, 1983)

Single 7" samen met Henk van der Heide en de Sambrinco's:

"It Dokkummer lokaeltsje / Jelle Nijboer" (Mirasound MS 3006, 1989)

Singles:

"Krystfeest yn't buertsje" (1997, samen met Annemarie Joritsma)
"De Woanark / Spegels" (Nico's Records NRS 40403)
"Bonkefaert" (Nico's Records NRM 4016.3, 199?)
"Ik gean noch lang net nei hús" (Marista, MCD 7585, 2009)
"Moaie eagen" (2010, samen met Strawelte)
"Padam" (Marista MDD 16147, 2016)
"It lytse kafee / Padam" (Marista MCD 16180, 2016)

Mini- CD:

"Falko Zandstra" (RRCD 940101, samen met De Kluners)

CD's:

"Moai sûnder wjergea" (Frigram FGCD 502, 199?)
"Sjongt... 15 alde en nije Frieske hits" (Frigram FGCD 515, 199?)
"Sin en wille" (Frigram FGCD 531, 199?)
"Op Aventoer" (Nico's Records 40292, 199?)
"As een sjter" (Nico's Music NCR 40522, 1997)
" 't Woanskip" (200?)
"Sjongt" (200?)
"Nim my sa 't ik bin" (Adavam 01, 2007)
"Nim my sa 't ik bin" (Marista MCD 7492, 2008)
"Dream mei my" (Marista MCD 7587, 2009)
"In libben fol muzyk" (Marista MCD 16214, 2016)

CD's samen met anderen:

"As in Stjer " (?)
"Frysk hit festival 1" (Frigram FGCD 521, 1992)
"Toppers út Fryslân 1" (Frigram FGCD ?, 1993)
"Otter in Noot" (Aqua Lutra / Universe CD LSP 01, 1993)
"Toppers ut Fryslân 2" (Frigram FGCD 533, 1994)
"Nederlandstalige top 100" (Polygram TV 563 317-2, ?)
"Elfstedentocht Hits" (Nico's Records NRC 4017.2, 199?)
"Frysk hit festival, deel 2" (Frigram FGCD 6838, 1997)
"De Nederlandstalige top 100 allertijden" (Polygram 553 317-2, 1997)
"Trochstrings & Ko" (Maura Music, 1998MM039)
"Ien fan 't hûs" (De Glasblazers, 1999)
"De hits fan Radio Yllegaal" (Omrop Fryslân / Marista MCD 5770, 200?)
"Frysk stjerrejûn" (ProActs Procd 2061, 2001)
"Ald & nij, diel 1" (Frigram FGCD 6854, 2001)
"Ald & Nij, diel 2" (Frigram FGCD 6855, 2001)
"Frysk hit festival, deel 3" (Frigram FGCD 975, 2005)
"Fryske Music Night 2007, It gie wer oan" (2007)
"Fryske Cash" (Marista MCD 8591, 2011)
"Lit my mar gewurde" (Marista MCD 9666, 2012)
"It bêste út de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân, 4" (Marista MCD 9695, 2012)
"It bêste út de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân, 5" (Marista MCD 14233, 2014)
"Frysk Sjonger Gala" (2016)
"De hits Fan frysk FM" (Marista MCD 17181, 2017)
"De hits fan Frysk FM, diel 3" (Marista MCD 18124, 2017)

DVD's samen met anderen:

"Frysk stjerrejûn" (2006)
"Fryske Music Night 2007, It gie wer oan" (2007)
"Fryske Cash" (Marista MDVD 9029, 2011)

Deze pagina is bijgewerkt op