FRYSKE TOPPERS 2


A1. Wa sjongt mei?
Anneke Douma

A2. Do bist de leafste
De Keallepoten

A3. Do ālde Sūdresé
Jan Klem

A4. Sneintejūn
The Evergreens

A5. Tsjonge jonge
De Keallepoten

A6. Op in iere moarn yn maaie
Joop Veenstra

A7. Boter, brood en groene kaas
Bauke en Greetje

B1. Ik kom ūt Fryslān
De Teleboys

B2. De begraffenis fan Omke Wopke
Jilles

B3. Ik wol in tūt fan dy
Anneke Douma

B4. De kanne yn 'e kop
Joop Veenstra

B5. Simmer yn 'e kop
Bricquebec

B6. It heitelān
Anneke Douma


Frigram FGMC 902, 198?

Deze pagina is bijgewerkt op