FRYSK HIT FESTIVAL 3


1 Simmer yn Fryslân
René Soethout

2 Al die jierren
Griet Wiersma en Fred van de Vugt

3 Knoopkes
Dűbeldyk

4 De begraffenis fan Omke Wopke
Jilles

5 Simmer yn 'e kop
Bricquebec

6 Bliuw by my
Early Bird

7 Alwer in Fries
Bauke & Greetje

8 Wat is it moai
Chicken Go Mad

9 Lokkich
Arnold de Jong

10 Tsjonge jonge
Keallepoaten

11 Skutsjesile
Anneke Douma

12 It fjoer
Thierry

13 Waldwei
Jaap Louwes

14 Elts hat doch in plakje groun op ierde
Friesland Combo

15 Fryske diken
Ferbean

16 Faam fan é wrâld
Avalon



Frigram FGCD 975, 2005

Deze pagina is bijgewerkt op