HINDRIK VAN DER MEER


Hindrik van der Meer (4 juli 1938, Bantega) speelde al vroeg bij het plaatselijke muziekkorps ‘De Harmonie’ Hij volgde een opleiding als onderwijzer aan de christelijke kweekschool in Sneek. Samen met zijn vrouw, Beitske Stavenga, werkte hij als beginnend onderwijzer van 1961 tot 1962 in - toen nog - Nederlands Nieuw Guinea.
Na zijn terugkeer in Friesland werd Van der Meer leraar Frans aan de christelijke mulo in Harlingen. In die tijd studeerde hij ook schoolmuziek, eerst in Leeuwarden aan de Muziek Pedagogische Academie, later in Groningen aan het conservatorium. Daarna keerde hij terug naar de kweekschool in Sneek, maar nu als leraar muziek. Na een fusie trad hij vervroegd uit.
Op de kweekschool maakte hij al naam met de uitvoering door medeleerlingen van het bijbeldrama Simson (1959) van Fedde Schurer. Vanaf 1976 volgden verschillende voorstellingen van de kweekschoolleerlingen van De Him. Daarbij De bisteboel fan omke Roel (1978), Dit is oare taal (1980); De letterfretter (1981) en Romkje RoekenÍst (1982). De beide laatste projecte waren op tekst van Baukje Wytsma en muziek van Hans ten Have.
Ter gelegenheid van 50 jaar Friese les in het onderwijs voerde De Him de musical Joazef Masterdreamer op in 1987. Het was een Friese vertaling van Joseph and the amazing technicolor dreamcoat van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. De musical is 15 kear opgevoerd door de hele provincie Friesland.
Op het eerste Tsjochfestival, op 2 september 1976 in Sneek, presenteerde Hindrik van der Meer het boekje Kwek kwek minemyn, een bundel met kinder-beestenversjes. De presentatie vond plaats met de muzikale medewerking van zijn vrouw Beitske en de kinderen Wytze, Teake, Gerbrich en Rinske. Zijn jongse zoon Kees, was toen nog niet geboren.
Tezelfdertijd begon Radio Frysl‚n met schoolradio. Die vroeg Van der Meer om liedjes te maken en met studenten uit te voeren. Omdat de eerste opnames in de schoolvakantie waren, zong de familie van der Meer de liedjes zelf in. Dit was zo'n succes dat 10 jaar lang optredens volgden door het hele land en zelfs voor de Duitse televisie. Ook werden de liedjes door de familie op plaat en cd vastgelegd. Daarmee stond Hindrik van der Meer aan de wieg van het project Deuntsjes foar dy.
Ook was Hindrik van der Meer een stimulator van de Friese taal in de kerken. Samen met zijn vrouw organiseerde hij kerst-speel-ins in zijn woonplaats GoŽnga. Daar werd met bijna alle inwoners Friestalige kerstmuziek ingestudeerd en uitgevoerd. Samen met Eppie Dam (tekst) maakte Hindrik van der Meer (muziek) vernieuwende liturgische cantates zowel in het Nederlands als in het Fries. De earste was Eťn zwaluw maakt zomer in 1993, de twaalfde en laatste Wurden fan 'e berch in 2008.
Van der Meer schreef in 1996 de tekst en muziek van de musical Joazef die in 2008 werd opgevoerd. Ook componeerde hij de muziek muziek bij enkele musicals over andere bijbelse figuren. Folkert Verbeek en Jeltsje Gerbrandy schreven de teksten. Het trio maakte op die manier Ruth (2002), Jona (2007).
Verder organiseerde Van der Meer in 1990 een literaire busreis met als thema de gebroeders Halbertsma en Fedde Schurer. In de jaren die volgden werden nog eens ongeveer 180 reizen georganiseerd met circa 7000 deelnemers.
Tussen 1991 en 1997 was Van der Meer betrokken bij de kinderopenluchtspelen van Jorwerd en later Oosterwierum. Hij schreef liedteksten, componeerde de muziek en studeerde de liedjes in met de kinderen. Van 1991 tot 2006 was Van der Meer dirigent van het zangkoor Auke Roukes uit Poppenwier.
Op 3 juli 2023 ontvangt Hindrik van der Meer de Fear yn 'e Broek voor de uitstekende wijze waarop hij heeft bijgedragen aan de bevordering van het Fries. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door De Ried fan de Fryske Beweging.


De FAMILIE VAN DER MEER en de PERS

in 1976

Fries Folk Festival: vrolijk en geslaagd

in 1978

'Fryske folk'-sjongers h‚lde eigen festival

in 1979

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk
De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!
geen spuitbus anti-fries

in 1980

FAMILIE VAN DER MEER

in 1990

‘Kening Plestik’: musical oer milieu

in 1996

‘Ik doch de dingen dy’t ik leuk fyn’

in 2003

Concertserie rondom 400ste geboortejaar Gysbert Japicx

in 2007

Folk is rom begryp wurden op Tsjoch
De gouden eeuw van de Nederfolk

in 2008

Friese Sinterklaasliedjes zingen in de zomer

in 2009

Sipke van der Hoop was de eerste ‘Joazef’

in 2011

Tintsje bouwe

DISCOGRAFIE

LP met leerlingen van kweekschool De Him

"Span de siters, slach de trommen" (1976)

LP's van de Familie van der Meer (met tekstboek)

"Kwek, kwek, minemijn" (1976)
"Hup SŁpengrottenbrij" (Afuk 6814 092,1980)
"Hege wier tsien" (Universe DLS 64, 1986)

LP samen met anderen

"Friesland Plat" (Ivory Tower ITL 25.108, 198?)

CD's van Hindrik van der Meer

"Retteketet tsjyng boem, diel 1" (Frigram FGCD 517, 1992)
"Retteketet tsjyng boem, diel 2" (Frigram FGCD 517a, 1992)

CD's samen met Geartsje Douma

"Deuntsjes foar dy 1" (2001)
"Deuntsjes foar dy 2" (2001)

CD samen met anderen

"Dutch rare folk" (2-CD Food for thought FFT 7060157, 2007)

PUBLICATIES

Samen met anderen

"GoaiÔngea, it ferhaal fan in doarp" (1995)
"Deuntsjes foar dy 1" (2000)
"Deuntsjes foar dy 2" (2001)
"Kom & sjong" (2022)

Deze pagina is bijgewerkt op