KNEPPELFREED


Kneppelfreed was een groep die oude balladen in het Fries zong. Tegen het einde van de jaren '70 was het een van de populairste groepen in Friesland. Leden waren Gerrit Breteler (1954 - 2023), Eelke Scherjon en Douwe Sipma.
De groep trad in 2007 nog op tijdens Tsjoch 30 en voor een reŁnieconcert in Oenkerk.


Kneppelfreed is genoemd naar Knuppelvrijdag. Op die dag, 16 november 1951, werd een demonstratie in Leeuwarden door de politie met gummiknuppels uiteengeslagen. De demonstratie was georganiseerd in verband met een rechtzaak tegen de dichter/journalist Fedde Schurer. Deze had zich kritisch uitgelaten over een kantonrechter die het niet toestond een verdachte in het Fries te laten praten.


KNEPPELFREED en de PERS

in 1978

'Fryske folk'-sjongers h‚lde eigen festival

in 1979

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk

in 1990

Aaipop wer fol mar nije nammen brek

in 2007

Folk is rom begryp wurden op Tsjoch

in 2011

Reboelje met gevolgen

Deze pagina is bijgewerkt op