FAMILIE VAN DER MEER


Op het eerste Tsjochfestival, op 2 september 1976 in Sneek, presenteerde Hindrik van der Meer (1938, Bantega) uit Goënga het boekje "Kwek kwek minemyn", een bundel met kinder-beestenversjes. De presentatie vond plaats met de muzikale medewerking van zijn vrouw Beitske en de kinderen Wytze, Teake, Gerbrich en Rinske. Zijn zoon Kees studeerde later aan het conservatorium in Groningen.
Hindrik van der Meer heeft de traditie van het schrijven van kinderliedjes daarna voortgezet. Ook zette Van der Meer gedichten van Fedde Schurer op muziek. Hij organiseerde "speel-ins" en beijvert zich om de plaats van het Fries in de kerk te vergroten.
Als muziekleraar aan de PABO De Him in Sneek schreef Hindrik van der Meer voor de leerlingen musicals in het Fries. In 1987 was dat Joazef Master Dreamer en in 1990 Kening Plestik.
Ook stond Hindrik van der Meer aan de wieg van het project Deuntsjes foar dy.
Tot 2006 was Hindrik van der Meer dirigent van het zangkoor Auke Roukes uit Poppenwier.


De FAMILIE VAN DER MEER en de PERS

in 1976

Fries Folk Festival: vrolijk en geslaagd

in 1978

'Fryske folk'-sjongers hâlde eigen festival

in 1979

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk
De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!
geen spuitbus anti-fries

in 1980

FAMILIE VAN DER MEER

in 1990

‘Kening Plestik’: musical oer milieu

in 1996

‘Ik doch de dingen dy’t ik leuk fyn’

in 2003

Concertserie rondom 400ste geboortejaar Gysbert Japicx

in 2007

Folk is rom begryp wurden op Tsjoch
De gouden eeuw van de Nederfolk

in 2008

Friese Sinterklaasliedjes zingen in de zomer

in 2009

Sipke van der Hoop was de eerste ‘Joazef’

in 2011

Tintsje bouwe

DISCOGRAFIE

LP's van de Familie van der Meer

"Kwek, kwek, minemijn" (1976)
"Hup Süpengrottenbrij" (Afuk 6814 092,1980)
"Hege wier tsien" (Universe DLS 64, 1986)

LP samen met anderen

"Friesland Plat" (Ivory Tower ITL 25.108, 198?)

CD's van Hindrik van der Meer

"Retteketet tsjyng boem, diel 1" (Frigram FGCD 517)
"Retteketet tsjyng boem, diel 2" (Frigram FGCD 517a, 1992)

CD's samen met Geartsje Douma

"Deuntsjes foar dy 1" (2001)
"Deuntsjes foar dy 2" (2001)

CD samen met anderen

"Dutch rare folk" (2-CD Food for thought FFT 7060157, 2007)

Deze pagina is bijgewerkt op