PYT JON SIKKEMA


Pyt Jon (Pytjan) Sikkema uit Leeuwarden is vooral een Friese (tekst)dichter. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was hij als Friese zanger/gitarist een van de stimulatoren van de Friese folk. Sikkema blonk niet uit door zijn gitaarspel maar wel door zijn teksten.
In 1974 won hij de Rely Jorritsma-priisfraach met Bjuster spoar.
Sikkema schreef teksten voor verschillende Friese zangers en groepen zoals Irolt, Flat-Out, Sjock en Chris Kalsbeek.


PYTJON SIKKEMA en de PERS:

in 1976:

Fries Folk Festival: vrolijk en geslaagd

in 1978:

'Fryske folk'-sjongers hlde eigen festival

in 1979:

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk
De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 1980:

Irolt is folwoeksen

in 1983:

De Bernsbern fan Bernlef

in 2002:

Publiek en vakjury zijn het op Liet twee keer met elkaar eens

in 2003:

Nanne Kalma: ‘Ik rin it strn oer en helje de meldij op’

in 2007:

De Gudrun Sge
Folk is rom begryp wurden op Tsjoch

in 2010:

Muzikale brug tussen Keltisch en Fries

Deze pagina is bijgewerkt op