SJOCK


Sjock is een kwartet uit Friesland dat Keltische muziek speelt. Vaak krijgt die muziek een Fries tintje door een Friestalige tekst zoals in het lied Griene mantel. De traditionele muziek wordt vaak voorzien van Friese teksten door Pyt Jon Sikkema.
Sjock zingt vierstemmig en bestaat uit Anouk (zang en cello), Sanne (zang, bodhrŕn en fluiten), Gjalt Bosma (zang, viool, altviool en fluiten) en Rutger Dijkstra (zang, viool, altviool en gitaar).


SJOCK op INTERNET:

SJOCK heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op