WAARK


De theatergroep Waark startte in 1973 en brengt uitsluitend Groningstalig theater.
Simon van Wattum schreef de basistekst voor de eerste productie Waark. Medeschrijvers waren Jan Boelens, Jan Hensema, Karl Pelgrom, Ina de Boer, Anno v.d. Heide, Fred van Hessen, Minne Vijver, Hans Schaap en Frank Straatemeyer.
Spelers waren Piet Brouwer, Jopie Dijkstra, Janneke Geertsema, Jaap Nienhuis, Annie otto, Barth de Ridder en Harm Jan Tuin. De opvoering vond plaats in de Groninger Schouwburg onder regie van Annemarie Prins.
Later volgde ook werk van Bertolt Brecht dat door Harm Jan Tuin in het Gronings werd vertaald. Ook Jan Siebo Uffen schreef teksten voor Waark.
In 1992 werd de K. ter Laanprijs aan Waark toegekend door de Stichting t Grunneger Bouk.
Het toneelgezelschap Waark bracht in het seizoen 1980-1981 ook liedjes in het Gronings. Het was onderdeel van de productie De kroesen boven de ogen geschreven door Jan Zijl. Een van de liedjes was Kroamveziede.
Ook in latere productie was muziek en zang onderdeel van de voorstellingen. Voor Figaro, let zok schaaiden schreef Wouter de Koning de muziek en zorgde Rika Dijkstra voor de zangbegeleiding.
In 2017 startte Waark met de muzikale voorstelling De Menalda vetes. Het scenario was van Jan Veldman, de muziek van Remko Wind en de regie was in handen van Albert Secuur. De productie ontving de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden.


WAARK en de PERS

in 1973

„lekker" toneel over de strokarton

in 1987

Luisteraar spreekt maar Radio Noord blijft wazig

in 1992

Theaterman in hart en nieren

in 2005

Ter Laan Prijs voor Wia Buze

in 2006

Wat west het

in 2010

Streektaaldag met mega-aanbod 'Grunneger toal'

WAARK op INTERNET

WAARK heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op