RINK VAN DER VELDE


Rink van der Velde (Aalzum, 18 juni 1932) verhuisde in 1941 naar Beesterzwaag. Hij volgde de Christelijke MULO in Drachten en werkte onder meer bij een zuivelfabriek. Op achttienjarige leeftijd trok hij naar Frankrijk waar hij op een boerderij werkte tot zijn militaire dienstplicht.
Na zijn diensttijd bij de Marine trad hij als verslaggever in dienst bij de Nieuwe Dockumer Courant. Later werd hij journalist bij de Drachtster Courant, Het Vrije Volk, De Friese Koerier en De Leeuwarder Courant. Zijn werk verlegde zich steeds meer van verslaggeving naar historische beschrijvingen. Als Fries schrijver debuteerde hij in 1959 in Frysk en Frij met een feuilleton.
De Tweede Wereldoorlog speelt een belangrijke rol in het werk van Van der Velde. De fke is door Jan J. Bylsma in het Nederlands vertaald. Het is ongetwijfeld zijn bekendste werk. Naar deze novelle werd in 2000 een film gemaakt door Steven de Jong. De Kast verzorgde een deel van de filmmuziek en Syb van der Ploeg vervulde een bijrol.
Rink van der Velde schreef ook cabaretteksten, o.a. voor Roel Nijboer.
Van der Velde was aan het eind van de twintigste eeuw n van de meest productieve schrijvers. Zijn werk is onder Friestaligen nog steeds erg geliefd maar werk van hem werd ook vertaald onder meer in het Nederlands, Engels en Oekraiens.
In 1975 ontving hij de Gysbert Japicx-priis voor Feroaring fan lucht. Het boek kreeg meer dan dertien drukken.
Rink van der Velde overleed op 17 februari 2001 in Drachten.

Ter nagedachtenis aan de schrijver werd door de Gemeente Smallingerland en De Friese Pers Boekerij een tweejaarlijkse Rink van der Velde-prijs ingesteld. De prijs wordt uitgereikt aan een Friese schrijver die proza schrijft voor een breed publiek.


RINK VAN DER VELDE en de PERS

in 1962:

„Selskip Nijboer”: journalistekabaret

in 2006

Meindert Talma makket fonetyske foto's

PUBLICATIES:

"De kleine kolonie" (Nederlandstalig, 1960)
"Joun healwei tolven" (1962)
"Forliezers" (1963)
"Beafeart nei Saint-Martin" (1964)
"De fke" (1966)
"Geiten, Griken en gekken" (1967)
"Rjochtdei" (1968)
"Chamsyn" (1969)
"Feroaring fan lucht" (1971)
"Ien foar 't fwennen" (verhalen, 1971)
"Bokwerd Vooruit" (verhalen, 1973)
"Stjerrende wier, heite" (verhalen, 1974)
"Pake Sytse" (1975)
"Durk Snoad" (toneel, 1975)
"Kruidenbitter" (verhalen, 1975)
"De fke" (toneel, 1975)
"De houn sil om jim bylje" (1978)
"Bokwerd for ever" (1979)
"It is myn sizzen net" (verhalen, 1980)
"Om utens-omnibus" (1981)
"De heidenen" (1981)
"De frekken" (1982)
"B.V. de Ruskeplle" (toneel, 1982)
"Foekje" (strip, 1982)
"Bokwert 1" (1983)
"Ut it singeliere libben van Durk Snoad" (toneel, 1983)
"Bearenburger ferhalen" (1984)
"De lange jacht" (1985)
"De bste fryske ferhalen" (1987)
"De histoarje fan kammeraet Hollanski" (1987)
"Bloemlezen in Bokwerd" (1988)
"Jan Hut" (1989)
"De nacht fan Belse Madam" (1991)
"Minsken is raar guod" (1992)
"Gjin lintsje foar Homme Veldstra" (1993)
"Rjochtdei op skieding" (1993)
No s. Stikjes en ferhalen (1994)
"In fin mear as in bears" (1995)
"Sa wie 't sawat" (1997)
"Smoarge grn" (1998)
"Hepke" (1999)
"Alde Maaie" (2000)
"It guozzeroer" (2001)
"Bokwerd totaal" (2008)
"De wrld is rch" (2008)

Deze pagina is bijgewerkt op