ROEL NIJBOER


Roel Nijboer (Ureterp, 1924) was oorspronkelijk toneelspeler. Hij begon in 1961 o.a. met Jeltsje Das een eigen beroepstoneel- en cabaretgezelschap. Ook Durkje Westra en Ymie bij de Ley waren in de jaren '60 aan dit gezelschap verbonden.
Nijboer trad in 1962 op met het programma Is er ek in dokter yn 'e seal?. De teksten werden geschreven door S.J. van der Molen, Piter Terpstra en Rink van der Velde.


ROEL NIJBOER en de PERS:

in 1962:

„Selskip Nijboer”: journalistekabaret

Deze pagina is bijgewerkt op