GYSBERT JAPIX

(JAPICX / JAPIKS)


Gysbert Japix (Bolsward, 1603) was onderwijzer in Witmarsum en later in zijn geboortestad. Hij was er ook voorzanger in de Martinikerk.
Japix werd bekend als Fries schrijver. Hij ontwikkelde na het verval van de Oudfriese taaltraditie een nieuwe Friese cultuurtaal. Daarin schiep hij zowel proza als poŽzie. Zijn verzen schreef hij - zoals in die periode gebruikelijk - vooral om te kunnen zingen. Diverse Friese zangers en koren vertolken zijn liederen.
Gysbert Japix overleed in september 1666 in zijn woonplaats aan de pest.
De Friestalige literatuurprijs is naar hem genoemd.


GYSBERT JAPIX en de PERS

in 1995

Fries lied-produkt aanschaf waard
Is zingen in dialect Normaal?

in 1998

Streektaalmuziek, verschijnsel tussen renaissance en globalisering

in 1999

De Spylman makket twadde cd keunstlieten

in 2003

Concertserie rondom 400ste geboortejaar Gysbert Japicx
Friese schoolmeester

in 2007

Lok

PUBLICATIES

"Friesche Tjerne" (1640)
"Friesche rijmlerye" (1668)

Deze pagina is bijgewerkt op