PIETER J. TROELSTRA


23 januari 2017, Leeuwarden

Pieter Jelles Troelstra (Leeuwarden, 20 april 1860) was een Nederlands politicus en een Fries dichter. Hij studeerde rechten en promoveerde in Groningen. Vervolgens vestigde hij zich als advocaat in Leeuwarden. Ook was hij in de journalistiek actief.
Hij was aanvankelijk actief in de Sociaal-Democratische Bond van Domela F. Nieuwenhuis. Na verschillende strubbelingen met de voorman en binnen die partij richtte Pieter J. Troelstra in 1893 de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) op. In 1897 werd hij lid van de Tweede Kamer.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde Troelstra initiatieven om met behulp van de Duitse socialisten tot een vrede te komen. In 1918 deed hij een revolutionaire poging die mislukte. Daarmee verspeelde hij zijn jarenlang opgebouwde prestige. In 1925 stopte hij - vanwege zijn gezondheid - met het kamerlidmaatschap.
Troelstra debuteerde als dichter in 1881. Verder schreef hij toneelstukken en proza. Anneke Douma zingt liederen van Troelstra. Ook Wim Beckers gebruikte zijn materiaal en maakte in 1988 een lp met liederen van hem.
Pieter Jelles Troelstra overleed in Scheveningen op 12 mei 1930.


PITER JELLES TROELSTRA en de PERS

in 1984

Obe Postma en de bossa nova

in 1986

Tsjoch-festival is famyljebarren

in 1988

Wim Beckers Groep op NCRV-televyzje

in 1995

Is zingen in dialect Normaal?

in 1999

De Spylman makket twadde cd keunstlieten

in 2017

In libben fol muzyk

PUBLICATIES

"Fryske Brilloftswille" (1881)
"Oan 'e Sédyk" (eenakter, 1881)
"Wiersizzer fan âlde Foekje fan Heech" (1881)
"Fij, Lútsen!" (1885)
"Nei de Stoarm" (1886)
"Rispinge" (1909)
"Fen Liet en Libben (1910)
"Gedenkschriften" (4 delen, 1927-1931)

Samen met anderen

"For 't jonge Fryslân" (1881)
"Nij Frysk Lieteboek" (1886)

Deze pagina is bijgewerkt op