ABE DE VRIES


Abe de Vries (10 januari 1965, Wijnaldum) studeerde politicologie in Amsterdam maar brak zijn studie af en ging in militaire dienst. Daar was hij enkele jaren officier en diende onder meer in BosniŽ. Hij startte een studie geschiedenis en ontwikkelde zich in de journalistiek. Aansluitend werd hij correspondent voor Trouw, Elsevier en ANP.
De Vries schreef op zijn twintigse al poŽzie in het Nederlands maar stopte daarmee. In 2001 startte hij met dichten in het Fries. Zijn eerste Friese verzen verschenen in 2002 in Trotwaer en later in andere tijdschriften en op internet. Van farsk.nl was hij enige tijd hoofdredacteur.
Na ruim een jaar prozarecensent bij de Leeuwarder Courant te zijn geweest, werd hij in 2006 uitgever bij de Friese Pers Boekerij/Noordboek.
In 2005 ontving Abe de Vries de Gysbert Japicxprijs.
Gedichten van De Vries werden als liedteksten gebruikt door onder andere het Kwartettekoar.


ABE DE VRIES en de PERS:

in 2008:

‘Nederlands in Grondwet, dan Fries ook’

in 2009:

Gedichten en liedjes tegen 'inferieur' bestuur

in 2011:

Tintsje bouwe

PUBLICATIES:

"In waarm wek altyd" (2005)
"Warme boxkachels & weke irenes/ Gleone bokskachels & weake irenes" (2006)
"Under fearne goaden" (?)
"Het goud op de weg. De Friese poŽzie sinds 1880" (2008)
"Fangst fan 'e demoandolfyn" (2008)

Deze pagina is bijgewerkt op