KWARTETTEKOAR


Het Kwartettekoar is opgericht in 2006 en zingt Friestalige liederen op teksten van onder meer Abe de Vries, Tiny Mulder en Eppie Dam. Ze zijn op muziek zijn gezet door Hindrik van der Meer. Het gemengde koor stond tot 2020 onder leiding van Hindrik van der Meer.
Sindsdien is Feike van Tuinen de dirigent. Onder zijn leiding werkte het koor aan de cantate Ien minske makket it ferskil. Het muziekstuk is geschreven door Eppie Dam. De muziek is van Jan de Jong.
Het koor zong ook werk van Bernard Smilde en in de musical Ruth.


KWARTETTEKOAR en de PERS

in 2011

Tintsje bouwe

KWARTETTEKOAR op INTERNET

It KWARTETTEKOAR heeft een eigenplek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op