KWARTETTEKOAR


Het Kwartettekoar is opgericht in 2006. Het doel was - en is nog steeds - het zingen en verspreiden van nieuwe Friese liederen in Friese kerken.
Het koor dat bestaat uit verschillende kwartetten (sopraan, alt, tenor en bas) uit heel Friesland zingt liederen op teksten van onder meer Abe de Vries, Tiny Mulder en Eppie Dam. Ze zijn op muziek zijn gezet door Hindrik van der Meer. Het gemengde koor stond tot 2020 onder leiding van de intiatiefnemer Hindrik van der Meer.
Sindsdien is Feike van Tuinen de dirigent. Onder zijn leiding werkte het koor aan de cantate Ien minske makket it ferskil. Het muziekstuk is geschreven door Eppie Dam. De muziek is van Jan de Jong.
Het koor zong ook werk van Bernard Smilde en in de musical Ruth.
In 2023 ontving het Kwartettekoar de Bernard Smilde-prijs.


KWARTETTEKOAR en de PERS

in 2011

Tintsje bouwe

KWARTETTEKOAR op INTERNET

It KWARTETTEKOAR heeft een eigenplek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op