Leeuwarder Courant op het web

Mink en Remon kiezen Sjong-finalisten

LEEUWARDEN – Mink-zangeres Minke Adema en rapper Remon de Jong hebben deze week de finalisten gekozen voor Sjong 2009, het Friese songfestival voor het voortgezet onderwijs. Uit 45 liedjes die in drie voorronden bij Omrop Fryslân werden vertolkt, kozen ze in totaal vijftien voor de finale, die op 18 april in Dokkum wordt gehouden. Voor Sjong schrijven scholieren Friese teksten op bestaande popliedjes. Het niveau ligt volgens juryleden Mink en Remon dit jaar ,,in stik heger’’ dan vorig jaar.

Voor de finale in Dokkum zijn de volgende deelnemers geselecteerd: Plug In, Dockingacollege VMBO Th. Dokkum, met ‘Foarby’ (‘Nobody’s wife’ van Anouk); Skoalband ‘It Húske’, Stellingwerfcollege Oosterwolde, met ‘Bring my nei de Linde’ (‘Take me to the river’ van Al Green); Jenny Semplonius, RSG Magister Alvinus Sneek, met ‘Mem’ (‘Papa’ van Stef Bos); Albert van der Tuin, Drachtster Lyceum. met ‘Lit mar los’ (‘Laat maar los’ van Marco Borsato; Djoeke, Beyers Naudé Leeuwarden, met ‘Myn fertriet’ (‘I still cry’ van Ilse de Lange); Eline, Anke en Tiny, Dockingacollege havo/vwo, met ‘It is no te let’ (‘To make you feel my love’ van Adele); Amerens Jongsma, RSG Simon Vestdijk Harlingen, met ‘Hear mar nei dyn hert’ (‘Listen to your heart’ van Roxette); Annemarie, CSG Ulbe van Houten, Sint Annaparochie, met ‘Sa bin ik net’ (‘I’m not so tough’ van Ilse de Lange); Hinke Bijma, CSG Comenius Mariënburg Leeuwarden, met ‘Kabaret’ (‘Cabaret’ van Pia Douwes); Fenne & Mirjam, CSG Ulbe van Houten, Sint Annaparochie, met ‘Do wiest myn freon’ (‘You were my friend’ van Chi Coltrane); Marjolein Holwerda, Bornego College Heerenveen, met ‘Dêr bisto’ (‘There you’ll be’ van Faith Hill); Saskia, Marnecollege Bolsward, met ‘As ik dy sjoch’ (‘You raise me up’ van Josh Groban); Nelleke & Femke, Bogerman Wommels, met ‘Wa’t ik bin’ (‘Sober’ van Pink); Esther & Dieuwerke, CSG Liudger Burgum. met ‘Unskreaun’ (‘Unwritten’ fan Natasha Bedingfield); De GG’s / Nynke & Wiljo, Bogerman Himdyk Sneek, met ‘Fanút myn hert’ (‘Lost’ van Anouk). Filmpjes van de voorronden zijn de komende weken te zien op het youtube-kanaal van Cedin/Taalsintrum Frysk: www.youtube.com/taalsintrum.

terug naar Sjong

Deze pagina is bijgewerkt op