NYNKE en WILJO


De zusters Nynke (1993) en Wiljo Sybrandy (1990) uit Dearsum noemen zich ook wel de GG's. Het duo deed mee aan Sjong in 2009. Nynke zong Fanút myn hert, de Friese vertaling van Lost van Anouk. Wiljo begeleidde haar op gitaar. De leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap Bogerman uit Sneek wonnen de prijs voor het best gezongen lied.
Nynke en Wiljo drongen ook door tot de finale van Liet 2010 met Gean.


NYNKE, WILJO en de PERS:

in 2009:

Mink en Remon kiezen Sjong-finalisten
Sjong: leechdrimpelich sjonge yn it Frysk

in 2010:

Equal Souls wint Liet 2010

Deze pagina is bijgewerkt op