HESSEL VAN DER WAL


Hessel van der Wal (Wommels, 1938) is een Friese cabaretier en chansonnier. Hij studeerde tandheelkunde in Groningen en was freelance medewerker bij de RONO.
Van der Wal werkte veel in het Nederlands. Hij schreef teksten voor o.a. cabaretier Fons Jansen en werkte mee aan het Cabaret Honoloeloe met Rob van de Meeberg en Henk Alkema.
In 1965 startte hij de cabaretgroep Muzemauw. Samen met Jetske Zijlstra richtte hij het Friestalige Tidewiis op. Van der Wal schreef ook teksten voor anderen zoals Roel Slofstra.
Bé Dijkmeijer was een van zijn begeleiders op de piano.
Hessel van der Wal werkte samen met Clara Rullmann op de vleugel, aan het Fries-Nederlandse Met frisse weemoed, op muziek van Martin van Dijk. Het programma ging in 2003 in première.
Hessel van der Wal overleed op 3 februari 2012 in zijn woonplaats Bakkeveen.


HESSEL VAN DER WAL en de PERS:

in 1979:

Cabaret 'tsjin better witten yn'

in 1980:

Irolt is folwoeksen

in 1995:

Bûnt ferskaat op Liet '95
Relaasjeleed en ‘croonende’ dummy

in 1999:

‘Mister Liet’ Adri de Boer muzikant yn murch en bonken

in 2001:

Dialect in de kleinkunst

in 2002:

Publiek en vakjury zijn het op Liet twee keer met elkaar eens

in 2004:

Particulier taalarchief per ongeluk in papiervernietiger

in 2006:

Liet voor veel bands Fries uitstapje
'Wy binne foaral bekend wurden troch ús ôfskiedskonsert'

in 2010:

FERRASSENDE NIJJIERSREVU OP ‘E JOUWER

in 2012:

Fries talent bleef altijd in de schaduw hangen

HESSEL VAN DER WAL op INTERNET:

HESSEL VAN DER WAL heeft een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE:

LP:

"Tussen hangen en wurgen" (Nederlandstalig, Universe DLS-78, 1982)

CD:

"Flotsam" (?)

CD's samen met anderen:

"De Beste fan Omrop Fryslân" (Frigram FGCD 518, 1992)
"De Beste fan Omrop Fryslân, diel 3" (Marista MCD 5380, 1998)

CD's samen met Martin van Dijk:

"Sa" (Stemra PG 1608, 2000)
"Onbedekt" (Nederlandstalig, Pink Records PRCD 200233 , 2002)

Deze pagina is bijgewerkt op