HERMAN PEENSTRA


Herman Peenstra volgde een conservatoriumopleiding in Leeuwarden en is in het dagelijks leven muziekleraar. Hij speelt accordeon en zingt.
Peenstra vertaalde achttien gedichten van Edgar Allen Poe in het Fries. Hij zingt die zelf terwijl zijn accordeon en Herman Prins (viool) hem daarbij begeleiden.
Peenstra verscheen en verschijnt in diverse formaties, o.a. Ratatette, Ré m'oly, Remolino en Wrâldfrysk.
In 2007 verzorgde hij de muziek van het openluchtspel Om it lêste plak in Dronrijp. Daarmee verdiende hij een Gouden Gurbe.
In 2012 zette Peenstra 12 begeleidingen van de liederencyclus Die Winterreise van piano om naar accordeon. Bovendien begeleidde hij Henk Zwart in de bijbehorende theatervoorstelling Lytske Fryske Wintterreis. In 2016 ging het tweetal verder met de voorstelling Oer Schubert.


HERMAN PEENSTRA en de PERS

in 2003

Folkband Ré M’oly houdt het voor gezien

in 2006

'Wy binne foaral bekend wurden troch ús ôfskiedskonsert'
Wrâldfrysk is méér dan som der delen

in 2007

WrâldfrysK

Deze pagina is bijgewerkt op