RATATETTE


Ratatette is een Friestalig cabaretgezelschap dat verschillende voorstellingen op de planken bracht. O.a. De Skeane Ein & co (1994), In heale marathon op platfuoten (1997) en It Grytte Grynd (2003).
De spelers zijn Jeltsje de Boer, Janke Singelsma, Bert Sinnema en Herman Peenstra. De laatste zorgde ook voor de muziek. Jouke van der Zee, Emiel Wedman en Doede Veeman zorgden voor teksten. Regisseuse is Marijke Geertsma.


Deze pagina is bijgewerkt op