CAMERATA TRAJECTINA


Camerata Trajectina is een muziekgroep uit Utrecht die vooral historische liederen ten gehore brengt. Het gezelschap is in het midden van de jaren '80 geformeerd rond Louis Grijp die de historische liederen opdiept en luit en citer speelt. Tot de vaste kern behoren verder Nico van der Meel (tenor), Saskia Coolen (blokfluit) en Erik Beijer (1959-2017, strijkinstrumenten). Ook Suze van Grootel (sopraan) maakte daar deel van uit. Zij overleed op 27 augustus 2005.
In 2003 bracht het gezelschap een cd uit met Friese liederen van Gysbert Japix (1603-1666). Voor deze cd maakten de zangers plaats voor Tetsje van der Kooi (sopraan), Femke de Boer (alt), Jaap Hoekstra (tenor) en Siebren Kramer (bariton). Ook Willem Schot (doedelzak en viool) en Pieter Jan Belder (muzelaar) verleenden hun medewerking.


CAMERATA TRAJECTINA en de PERS:

in 2003:

Concertserie rondom 400ste geboortejaar Gysbert Japicx
Friese schoolmeester

in 2016:

Louis Peter Grijp overleden

DISCOGRAFIE:

CD:

"Gysbert Japix, Lieten / Liederen" (Globe GLO 6055, 2003)

Deze pagina is bijgewerkt op