Nieuwe Ooststellingwerver op het web

Vierhonderd meensken geneuten van twiede Stellingwarver zangaovend

OOSTERWOOLDE. In Et Anker in Oosterwoolde was vri'jdag de twiede Stellingwarver zangaovend veur koren. Krek as een weke eerder in Wolvege was ok de twiede aovend, die orgeniseerd wodde in et kader van de Rabobaank-anvieteringspries veur et Stellingwarfs, een groot sukses. Mar liefst vierhonderd meensken zorgden veur een propvolle zael en een geweldige sfeer. lederiene geneut ommeraek van de optredens van acht koren én een veurdracht van Johan Veenstra. De aovend wodde eupend deur de twiede veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, Grietje Bosma-Dijkstra uut Wolvege. Daornao was et de beurt an de prissentaoter van de aovend, Henk Kroese van Langedieke, die op kundige wieze alle koren inleidde en veur een vlot verloop van et pergramme zorgde.
Et mingd koor Zanglust van Else o.l.v. Albert Spa mocht as eerste koor van heur heuren laoten. Et deed dat mit vier prachtige lieties uut de onderhaand bekende Stellingwarf Cantate. Et uut 28 personen bestaonde koor vertelde laeter ok dat et in de toekomst zeker deurgaon zal mit et zingen van ficties in et Stellingwarfs. Tot an disse aovend gebeurde dat aenlik nooit.
Dat gul ok veur et twiede koor dat optrad: et Christelik mingd koor Looft den Heer uut Appelsche o.l.v. Aukje de Jong-de Vries. Ok dit koor hadde ommeraek oefend op de goeie uutspraoke van et Stellingwarfs en hadde daor now en dan ok een protte wille mit had. Et koor zong uut de Stellingwarf Cantate een Lets volkslietien en daornaost „Mien dörpien" en „Et verleuren akkoord", twie lieties die speciaol veur disse aovend in et Stellingwarfs ommezet weren.
De koren konnen veur vertaeling van lieties én veur vraogen over bi'jglieks de uutspraoke de hulpe vraogen bi'j de Stellingwarver Schrieversronte. Daor wodde flink gebruuk van maekt en veur de mitwarker van de Schrieversronte die veur de vertaelings zorgde, was et vanzels prachtig om op de beide aovens dat allegere weeromme te heuren.
As dadde was et kleine koor Zang en Vriendschap van Ni'jberkoop an bod. Et koor het mar twaelf leden en was d'r disse aovend mit elf: drie manluden en acht vrouwluden. Veur et koor dat dirigeerd wódt deur Janny Faber was daorom ekstra veul wardering. Et koor zong vier lieties. Twieje daorvan bin lieties van oold-Ni'jberkoper Henk Bloemhoff: „De Bakkiesman" en "lepe, twieje, drieje, viere, hoj!". De ere twie lieties weren „De droom" uut de Stellingwarf Cantate en „Vroeg op".
Et vierde optreden wodde verzorgd deur et Vesperkoor van Appelsche. Dit koor zorgt gewoonlik veur et ondersteunen van de zang tiedens de vespers die zes keer in et jaor in Appelsche holen wodden. Et koor telt 15 leden, mar weren vri'jdag mar mit z'n twaelven. Et zorgde liekewel veur een prachtig optreden van drie lieties die klonken as een klokke. Ten van de lieden biet „Zocht, lieflik straolend locht" en wodt gewoonlik zongen tiedens de Paoswake, de aovend veur paosken as een keerze branend de karke binnenbrocht wodt. Ok et Vesperkoor o.l.v. Aukje de Jong-de Vries zong veur et eerst in et Stellingwarfs.
En doe was et de beurt an Johan Veenstra van Ni'jhooltpae. Hi'j vertelde, krek as op de eerste Stellingwarver zangaovend, et humoristische verhael over een songfestival in de Stellingwarven. Ok now was d'r weer alle wardering veur disse prachtige onderbreking van de aovend.
Nao et schoft trad de Zanggroep Langedieke o.l.v. Loes Hoekstra-Smorenburg op. De verschillende fleurige lieties wodden deur ien van de leden prachtig an mekaander praot. Langedieke brocht de volgende vier lieties naor veuren: „Langedieke in Stellingwarf', „Jan mit de pette", et bekende „Stellingwarver onzinnig draanklied nr. 2073-en-een-half'' en een lied uut de Stellingwarf Cantate. Ien van de leden wodde vlak veur et optrede deur de zael massaal toezongen, omreden hi'j die dag jaorig was.
Dat gebeurde even laeter nog een keer, mar doe was dat veur Jan Hofstee, ien van de leden van et zangkoor uut Hooltpae. Hofstee zat butendat, nut naerve van de zangfederao sie van West-Stellingwarf, ok in de veurbereidende warkgroep. Et zangkoor Ons Genoegen van Hooltpae o.l.v. Hinke Wagenaar zong twie lieties. Et eerste was „Van heide nao moeras" op de wieze van een lietien van Ede Staal. Et twiede lietien was „Leven", een tekst van Harmen Houtman op de wieze van „Anne" van Herman van Veen.
Et ien nao laeste koor van de aovend was et Plattelaansvrouwekoor van Appelsche mi vier, speciaol veur disse aovend vertaelde lieties. Et koor o.l.v. Aukje de Jong-de Vries begon mit et fleurige „Op de weg naor Appelsche". Daornao werende „Vier weverties" en „Zeg Anne Marieken" te heuren en as laeste „Droomlaand". Ok dit koor hadde ommeraek veul plezier in et zingen van disse lieties en wil daor zeker in de toekomst ok gebruuk van maeken blieven.
As laeste koor trad et Christelik Ooststellingwarfs Mannekoor op. Drie van de lieten die dit grote koor heuren leut, bin ontliend an et Liedboek der Kerken. De teksten bin in et Stellingwarfs ommezet deur Jan Koops van Oosterwoolde. Et koor dat o.l.v. Piet Soorsma staot, zong as laeste et zo mooie „Vrede en rust" uut de Stellingwarf Cantate. Ok dit koor zong veur et eerst in et Stellingwarfs.
As slot van disse prachtige aovend zong de zael et Stellingwarfs Volkslied. Veul van de bezukers, mar ok verscheiden koorleden, zollen graeg vaeker van dit soort aovens hebben willen. De leden van de warkgroep (Henny Koops, Roelof Dragt en Sietske Bloemhoff, veur disse keer anvuld mit Hiltje de Boer, Jan Hofstee en Cees Steen van de beide Stellingwarver zangfederaosies) leuten weten dat ze vanzels ommeraek tevreden binnen mit et risseltaot van beide aovens. Mit mekeer zoe'n zeshonderd meensken heurden en geneuten veur et eerst van dattien Stellingwarver koren die, vaeks ok veur et eerst, in et Stellingwarfs zongen.
Toch kiezen ze d'r veur om over twie jaor, as d'r weer een aktiviteit deur de gezaemelike Stellingwarven Rabobaanken sponsend wodt, een ere doelgroep te zuken om et gebruuk van et Stellingwarfs an te vieteren. Warschienlik wodt d'r dan wat veur de jeugd orgeniseerd. Of dat veur de kiender van de basisschoelen of veur de leerlingen van et vervolgonderwies wodt is op dit ogenblik nog niet bekend.

terug naar Stellingwarver zangaovens

Deze pagina is bijgewerkt op