IT PEARSKE KABINET


De Friese groep It Pearske Kabinet - een band rond Sipke de Boer - won in 1998 het Lytske Aaipop festival.


IT PEARSKE KABINET en de PERS:

in 1998:

Krollen en ‘In nije dei'’ op Aaipop

Deze pagina is bijgewerkt op