KNILLIS JITSKE BAND


De Knillis Jitske Band was een negenmans formatie die stevige Friestalige muziek produceerde.
De band was genoemd naar de zangeres. Andere leden waren o.a. Douwe van der Werf en Hans Wijnbergen.


KRAMTRIE en de PERS

in 1983:

Frysk popfestival moarn yn Wurdum

Deze pagina is bijgewerkt op