SJONG


In 2007 startte een project van het Taalsintrum Frysk en Omrop Fryslân. Daarin vertaalden leerlingen van het voortgezet onderwijs (tussen 12 en 18 jaar) bekende liedjes in het Fries. De liedjes werden in mei tijdens een afsluitende finale gezongen. Tot 2011 vond de wedstrijd jaarlijks plaats. Met ingang van dat jaar is het om de twee jaar.
De liedjes worden opgenomen en op YouTube geplaatst en de winnaar verdient bovendien een optreden op Liet.
De organisatie van het festival is tegenwoordig in handen van Cedin in Drachten. Doel van Sjong is om jongelui te enthousiasmeren voor het schrijven en zingen van Friestalige nummers.
Verder organiseert Cedin sinds 2022 - in samenwerking met Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân - Sjong Junior. Het is een songfestival voor Friese basisscholen waarbij de deelnemende scholen worden ondersteund met onder meer met muziekles en professionele hulp van muzikanten.


ERELIJST SJONG 2007 - HEDEN


ERELIJST SJONG JUNIOR


SJONG en de PERS

in 2009

Mink en Remon kiezen Sjong-finalisten
Sjong: leechdrimpelich sjonge yn it Frysk

in 2011

Martzen Groenveld, Marjet van der Meeren en Piet Kroes in finale Sjong
Dialectmuziek in Nederland; waar gaan we naar toe?

SJONG op INTERNET

SJONG heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op