Janviool nr.39, september 1981

Herman Veugelers

De saneringsroute

In 1975 vierde de Regionale Omroep Zuid haar dertigste bestaan. Bij die gelegenheid werd een bijzondere plaat uitgebracht: 'De Saneringsroute' van Herman Veugelers, met liedjes uit een gelijknamige programmareeks, waarin mensen centraal stonden die op de een of andere manier de dupe dreigden te worden van maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. mijnsluitingen). Het bijzondere aan de plaat is, afgezien van het feit dat hij nooit in de handel kwam, het de eerste plaat was met duidelijk maatschappijkritische liedjes in het Limburgs. De plaat is nu eindelijk toch voor iedereen verkrijgbaar, en de opbrengsten ervan gaan naar de Stichting Fonds voor hulp aan silicosepatiënten. Intussen is een nieuwe plaat al in voorbereiding. Deze eerste is overigens erg de moeite waard, zowel wat tekst als muziek betreft. Hoewel het niet mijn gewoonte is om biografieën van platenmaatschappijen over te schrijven, laat ik hier toch maar een paar informatieve gegevens over Herman Veugelers, van wie ik zelf verder weinig weet, volgen, met dank aan Bert Salden.
`Herman Veugelers is kritisch, ironisch en soms zelfs cynisch, wanneer de uitbuiting door het grootkapitaal aan de orde is. Herman Veugelers' teksten zijn reŽel, niet doordrammerig maar wel erg doordacht. In weinig woorden weet hij een beeld te scheppen dat aanspreekt. Hermans humor gebruikt hij niet alleen in zijn liedjes. 16 Jaar geleden deed hij mee aan de buuttekampioenschappen in het land van Swentibold. Hij werd er kampioen en die prestatie evenaarde hij de twee volgende jaren. Daarna deed hij niet meer mee. Ook in de buut viel Herman op door zijn satirische teksten. Hij had het vooral gemunt op notabelen en bestuurders, die hij dan te kijk zette, soms met een goedmoedige spot, soms ook hard, maar nooit beledigend. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen en met name kollega-buuttereedners en karnavalsautoriteiten mompelden vaak dat dat niet karnavalesk was. De destijds vaak geuite opmerking 'In de buut hoort geen politiek maar kolder' weerlegt Herman met: Als de satire uit de vastenavond wordt gesneden begrijpt men het wezen van dit volksfeest niet'. Hij deed op dit punt dan ook geen konssessies. `Karnaval in handen van en geinstitutionaliseerd door een clubje brave burgers, dat altijd angstig waakt over wat kan en wat niet kan is voor mij altijd een gruwel geweest'. Herman schreef in die tijd al liedjes met dezelfde kritische strekking'.
Al met al lijkt het hoogtijd te worden dat Herman Veugelers ook in folkkringen en ook buiten Limburg wat bekender wordt. Te midden van de overvloed aan dialektplaten is dit een zeer sterke uitschieter.

Jan Erik Grunveld

terug naar Herman Veugelers

Deze pagina is bijgewerkt op