Limburgs Dagblad op het web

Artiesten namen ENCI op de korrel

CADlER en KEER - Buitengewone felheid, enthousiasme en optimisme kenschetsen de demonstratie tegen de afgraving van het plateau van Margraten die afgelopen zaterdag in Cadier en Keer gehouden werd. Het ongeveer 10.000 personen tellende demonstrantengezelschap werd alvorens de protesmars begon, opgewarmd door liederen, toespraken en leuzen. De belangstelling voor de „stands”, waaronder het Vrouwencafé, het Limburgs Landschap en diverse politieke groeperingen, was groot maar de meeste aantrekkingskracht oefenden toch wel de Limburgse troubadour Herman Veugelers, de toneelgroep CLTWEE, de dichter Paul Haimon, troubadour Jean Keulen en de cabaretgroep De Sjengen uit. Herman Veugelers laadde het enthousiasme van de demonstranten op met liederen waarin de ENCI op een komisch ironische manier op haar plaats werd gezet. Voor het jonge publiek onder de demonstranten had hij een lied gecomponeerd dat over een draak ging (ENCI) die het gehele plateau van Margraten verslond in zijn „vette pens”. De boeren die door dit monster bedreigd werden klaagden „ach en wee" bij G.S. maar deze wisten ook geen raad en zo ging het land van de mergel verloren in de buik van het vraatzuchtige monster en sindsdien lag het land er „afgevreten” bij. Herman Veugelers mocht voor dit lied dan ook een enorme ovatie in ontvangst nemen. De slotzin van een lied „Vaarwel, vaarwel mien Limburgs land”, konden de mensen die thuis gebleven waren opsnuiven.
Met de protestmars liepen ook mee: leden van de Statenkring Gulpen van het CDA, burgemeester Michiels-Van Kessenich van Mheer, burgemeester Van Laar van Margraten en Cadier en Keer, de heer Prillewitz, een afgevaardigde van minister Gardeniers van CRM, John Wever, wethouder ordening en volkshuisvesting Maastricht en diverse leden van de Bond Van Beeldende Kunstenaars en de heer Janssen, voorzitter distrit Limburg van het IVN.


Deze pagina is bijgewerkt op