SAMEWIRKENDE LIMBURGSE
VASTELAOVESVERENIGINGEN (SLV)


Onder de naam Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen werd in 1962 een vereniging opgericht. De doelstelling van die SLC was "Het instanthouden van het carnaval in Limburg - en wel van 11 november tot en met 30 november en van 1 januari tot aswoensdag'. Begin jaren zeventig werd de vereniging onder voorzitterschap van Jean Jansen uit Geleen opnieuw vorm gegeven. Ook de naam veranderde in Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV).
De SLV bestaat uit zestien leden. Het zijn vooral verenigingen uit de steden en grotere dorpen.
Eens per vier jaar rijkt de SLV de Gouden Narrenkap uit aan een artiest of groep die zich erg verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het Limburgse carnaval. Arnold Wassen schreef daarvoor een speciaal Gouden Narrenkapleed.
Verder rijkt de vereniging jaarlijks de Orde van de Gulden Humor uit aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van levensblijheid, humor of de vastelaovend en ruime bekendheid geniet in de Provincie Limburg. Dragers van deze orde zijn onder meer Toon Hermans, Godfried Bomans, Willy Caron, Mieke Bos, Paul van Vliet, Harie Loontjens, Toon Kortooms, Ad Pfennings, het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer, Jan Huyskens, Marjon Lambriks, Jack Poels, Lei Meisen, Frans Pollux, Frans Timmermans, Tom Doesborg en Huub Stapel.


ERELIJST GOUDEN NARRENKAP

1957 Lambert Erven
1961 Ger Maassen
1965 Pierre Cnoops
1969 De Globetrotters
1973 Jubel Schins
1977 Harry Wolters
1981 Sjef Diederen
1985 Ton Jorna
1989 Duo Oetgeslaope
1993 Beppie Kraft
1997 Frans Haselier
2001 Thei en Marij
2005 Ger Frenken
2009 Jan Pollux
2013 Ummer d'r Neaver
2017 Wiel Vestjens
2021 Frans Theunisz

SLV / GOUDEN NARRENKAP en de PERS

in 1995

Klein pröpke met veel muziek in het köpke

SLV op INTERNET

SLV heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op