Nieuwsblad
van het noorden

opgegaan in het Dagblad van het Noorden

Kwart eeuw liedjes over land, volk, liefde en natuur

(Van een onzer verslaggevers)
Romantische, harmonieuze liedjes over land, volk, liefde en natuur. Daaruit bestaat grotendeels het repertoire van de „Grunneger Minstreels", die vrijdag hun 25-jarig bestaan vieren. Wat begon als een optreden in de Groninger Korenbeurs ter gelegenheid van de geboorte van prinses Christina is uitgegroeid tot een muziekgezelschap dat inmiddels ruim 1000 optredens achter de rug heeft. De Grunneger Minstreels traden op voor jeugdorganisaties, culturele verenigingen, bejaarden, vrouwenverenigingen en dorpsverenigingen en hoewel de kwaliteit van hun muziek in de loop der jaren uiteraard sterk verbeterd is, is de repertoirekeuze nooit belangrijk veranderd „Wij hebben nooit de bedoeling gehad met onze muziek rijk te worden.” De klemtoon heeft altijd op het Grunneger laid gelegen, Wij willen op een beschaafde manier het Gronings uitdragen, zodat de mensen merken dat Gronings helemaal niet ruw hoeft te klinken", zegt een van de drie Grunneger Minstreels Kornelis Mulder, die ruim 50 composities heeft geschreven en deze ook van eenvoudige, begrijpelijke teksten voorzag. De rest van de minstreels wordt gevormd door zijn vrouw Annie Mulder-Ottes (sopraan) en Reindert Keizer (tenor). De twee laatsten hebben nog steeds zangles en nemen dan ook het leeuwedeel van de zangpartijen voor hun rekening. De heer Mulder begeleidt op de luit of gitaar en zingt wat bassen op de achtergrond.
De drie minstreels brengen hun liedjes in oud-Gronings kostuum, maar af en toe verschijnen ze ook als echte middeleeuwse minstreels op het toneel. Oude liedjes als „Winter is vergangen" worden dan zo authentiek mogelijk gebracht. „Het is een.stuk van je leven geworden", zegt de heer Mulder. „Het is een zeer prettige vrijetijdsvulling, die je actief houdt en die je kunt uitdragen aan de gemeenschap". Een plaatopname heeft er voor de minstreels die gemiddeld een keer in de twee weken optreden, tot nu toe nog niet ingezeten. „ We zouden dat wel willen, maar dan moet er wel meer begeleiding bijkomen" aldus gitarist en luitbespeler Mulder. „We willen het echter ook niet weer te druk krijgen, omdat we dat niet met onze dagelijkse werkzaamheden kunnen combineren. En we hadden 25 jaar geleden al nooit gedacht dat het zover zou komen als nu".

terug naar Grunneger Minstreels

Deze pagina is bijgewerkt op