OBE POSTMA


Obe Piters Postma (Kornwerd, 29 maart 1868) was een Friese dichter. Hij bezocht het Stedelijk Gymnasium in Sneek en studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam. Daarna werkte hij als docent wiskunde in Tiel, Tilburg en Groningen. In 1895 promoveerde hij op het proefschrift Iets over uitstraling en opslorping. In 1933 ging hij met pensioen en verhuisde naar Leeuwarden.
Postma debuteerde als dichter in 1902 in het tijdschrift Forjit my net. Hij was zeer productief. Bovendien schreef hij boeken op zijn vakgebied. Op latere leeftijd publiceerde hij veel over het Friese land en zijn bewoners in verschillende tijdsperioden.
In 1947 ontving Postma de Gysbert Japicxpriis voor de dichtbundel It sil bistean. In 1954 won zijn gedicht Fan de fjouwer eleminten de Rely Jorritsmapriis.
Obe Postma overleed op 26 juni 1963 in zijn woonplaats Leeuwarden.

In 1984 stelden Gedeputeerde Staten van Friesland de Dr. Obe Postmaprijs, een Friese prijs voor vertalingen, in. In oktober 2006 werd het Obe Postma Selskip opgericht om zijn werk en studies daarover te stimuleren.
Frits Barth en Het Freone- en familiekoor zingen toongezette gedichten van hem.


OBE POSTMA en de PERS

in 1984

Obe Postma en de bossa nova

PUBLICATIES

"Het meten, een kennistheoretische studie" (1903)
"Fryske lân en Fryske libben" (1918)
"De ljochte ierde: nije fersen" (1929)
"De Friesche kleihoeve" (1934)
"De Fryske boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu" (1937)
"Dagen" (1937)
"It Fryske doarp as tsjerklike en wrâldske ienheid foar 1795" (1941)
"It sil bistean" (1947)
"Fan wjerklank en bisinnen" (1957)
"Een groene lantaarn" (1957)
"Samle fersen I en II" (1949)
"Oer it Fryske libben fan troch 'en dei yn 16e en 17e ieu" (1955)
"Eigen kar" (1963)
"Huning" (1983)

Samen met anderen

"Doarpsmienskip" (met J.J. Kalma en E.B Folkerstma) (1941)
"Geschiedenis van de Friese Landbouw" (1952)
"Fransum" (met C.O. Jellema en Karel F. Gildemacher, 1997)

Deze pagina is bijgewerkt op