JAN SLOFSTRA


Jan Slofstra (Hardegarijp 1910) begon zijn carière als onderwijzer in Zwartemeer. Na het behalen van de middelbare akten Fries en Nederlands werd hij leraar aan de HBS en later het Lienward College in Leeuwarden.
Vanaf de jaren dertig startte hij met het componeren van muziek. Eerst op teksten van Fedde Schurer later ook van andere dichters, o.a. Tiny Mulder, Klaes Dykstra, Sybe Krol en Berber van der Geest. Slofstra schreef diverse liedjes voor zijn zoon Roel Slofstra.
Jan Slofstra overleed in Leeuwarden in juli 1999.


JAN SLOFSTRA en de PERS:

in 1979:

De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 2006:

It wurd by de kop pakke

in 2007:

Folk is rom begryp wurden op Tsjoch

Deze pagina is bijgewerkt op