PABO DE HIM


Muziekleraar Hindrik van der Meer aan de PABO De Him in Sneek schreef enkele keren een musical in het Fries. Deze musicals werden dan vervolgens door de leerlingen uitgevoerd. De musical De bistebus schreef Van der Meer samen met de studenten.
In 1987 werd Joazef Master Dreamer opgevoerd. Deze musical is een vertaling van Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. De hoofdrol werd gezongen door Sipke van der Hoop. Ook Hans Wempe speelde mee in de musical.
In 1990 werd door leerlingen en oud-leerlingen van de PABO Kening Plestik opgevoerd. Deze musical - met als thema het milieu - schreef Van der Meer samen met Benny Holtrop in opdracht van It Fryske Gea. Anne Oosterhaven componeerde de muziek.


PABO DE HIM en de PERS:

in 1990:

‘Kening Plestik’: musical oer milieu

in 2009:

Sipke van der Hoop was de eerste ‘Joazef’

DISCOGRAFIE:

LP:

"Joazef Master Dreamer" (1988)

Deze pagina is bijgewerkt op