OLIVER!


In de zomer van 1997 werd de musical Oliver! elf keer opgevoerd in de Notaristuin in Jorwerd. De opvoering in het kader van Iepenloftspul Jorwert was in het Fries. Voor de vertaling zorgde Jan Schotanus, Clara Rullmann had de muzikale leiding en de regie was in handen van Romke Toering en Marijke de Vlas.
Spelers waren Tjitte Anema, Gonda Boersma, Tsjerk S. Castelein, Hendrikus Dijkstra, Tys Jaarsma, Arnold Jaspers, Nynke Joustra, Hinke Richt Miedema-Reitsma, Marjan Koldijk, Thoos Postema, Derk Smids, Hinke Richtsje Reitsma, Grytsje Reitsma-Snoek, Nynke van der Vegt, Hinke Wolthuizen en Popke van der Zee. Nynke Laverman speelde de titelrol, Sybrecht Speerstra speelde Nancy en Douwe de Bildt speelde Fagin.
Saakje Namminga, Marianneke van Duuren-Post, Jaap Jan Hemmes, Inge Reyntjes, Wieger van Duuren, Meindert de Haan, Roelie de Boer-de Vries, Klaas Stienstra, Evert Jorritsma, Jan Tj. de Boer, Anna-Marie Schoustra, Agnes Zeinstra, Paul Bron, Det Zwaagstra, Syb Postma en Hendrik Jorritsma vormden het koor.


OLIVER! en de PERS:

in 1997:

De stille dromen van Jorwerter ‘Oliver!’-speelster
‘Oliver’ h‚ldt jin yn 'e besnijing

DISCOGRAFIE:

CD:

"Oliver" (1997)

Deze pagina is bijgewerkt op