ANNE VAN DER MARK


Anne van der Mark (Leeuwarden, 15 december 1921) was onder meer postkantoorhouder in Kootstertille maar werd vooral bekend als componist en tekstdichter. Zelf zong hij ook liederen in het Fries.
Van der Mark schreef liedjes, musicals en amusementsteksten zowel in het Nederlands als in het Fries. Daarbij ook de Friese 'toppers' It Dokkumer lokaeltsje (over de verdwenen spoorlijn tussen Dokkum en Drachten) en Skūtsjesile (over het belangrijkste zomerevenement in Friesland).
Hij richtte een eigen gezelschap op waarmee hij optrad. Het Selskip Anne van der Mark bestond naast de liedschrijver en zanger uit Elly Jansen, Pyt Kamminga en Binne Tjoelker, Douwe Wynstra en Maeike Hiemstra.
Anne van der Mark overleed op 9 april 1993 in zijn woonplaats Kootstertille.


ANNE VAN DER MARK en de PERS:

in 1958:

Dokkumer Lokaeltsje: tophit van Friesland

in 1959:

Friese „hits” in de maak

in 1979:

De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 1991:

Achttjin lieten op festival Liet '91

in 1993:

Ferskaat op Liet '93 greater as ea

in 2008:

Rypke Westra herontdekt

Deze pagina is bijgewerkt op