STELLINGWARVER ZANGAOVENS


Op 7 en 14 november 2003 werden er in de Stellingwerven door een werkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte twee zangavonden georganiseerd. Tijdens de twee avonden zongen dertien koren. Voor de gelegenheid werd de mogelijkheid geboden om ook liedjes in het Stellingwerfs te laten vertalen. E.e.a. werd mogelijk gemaakt door de Rabobank Anvieteringspries (stimuleringsprijs).

De eerste avond - in Wolvega - werd gepresenteerd door Marten Dragtsma. Er werd gzongen door het Plattelandsvrouwenkoor Oldeberkoop, het Vrouwenkoor Oldelamer, het Plattelandsvrouwenkoor Scherpenzeel e.o., het ANBO-koor Zingen geeft moed en het Vrouwenkoor De Vriendschap.
Verder waren er optredens van Johan Veenstra en Vroukje en Jeanette.

De tweede avond werd in Oosterwolde gepresenteerd door Henk Kroese. Er werd gezongen door de Zangvereniging Zanglust, het Christelijk Gemengd Koor Looft Den Heer, het Gemengd Koor Zang en Vriendschap, Het Vesperkoor, de Zanggroep Langedieke, het Gemengd Koor Ons Genoegen, het Plattelandsvrouwenkoor Appelscha en het Christelijk Oost-Stellingwerfs Mannenkoor.
Johan Veenstra trad ook tijdens deze tweede avond op.

In oktober 2010 werd er in Wolvega opnieuw een korenfestival gehouden.


STELLINGWARVER ZANGAOVENS en de PERS:

in 2003:

Eerste Stellingwarver zangaovend
Vierhonderd meensken geneuten van twiede Stellingwarver zangaovend

in 2010:

Stellingwerfs korenfestival

terug naar streektaalmuziek in Friesland

Deze pagina is bijgewerkt op