FRIESLAND

In Friesland wordt niet alleen Fries
en Stad-Fries gesproken en gezongen
maar ook nog Bildts, Midlands,
Amelands en Stellingwerfs.
Sommigen onderscheiden het Fries
nog in Kleifries, Woudfries,
Zuidhoeks, Hindeloopers,
Schiermonnikoogs en
Oost- en West Terschellings.

vlag van FrieslandDeze pagina is bijgewerkt op