TONNY VAN DER VEEN


Tonny M. van der Veen (Breda, 8 maart 1924) was in 1947 nog rechtenstudent in Groningen toen hem gevraagd werd om redacteur te worden van het Drentstalige programma van de Regionale Omroep Noord (RON).
Van der Veen vond onder zijn medestudenten diverse tekstschrijvers maar schreef zelf ook. Zo maakte hij het hoorspel De maalkop dat een bewerking was van een toneelstuk van Grietinus Doedens. Onder zijn leiding kregen streekeigen cultuuruitingen, zoals dialectpoŽzie, dialectschetsen en kleinkunst steeds meer aandacht.
Zeer populair werd het programma d' Aetherbusse waarin Van der Veen als Berend Veltink zelfgeschreven liedjes zong. zijn bekendste liedje dat ook landelijke bekendheid kreeg was Naor de TT.
Later haalde Van der Veen ook de Thrianta's bij het programma binnnen. Verder zong hij ook soms mee met de Chromata's.
Tonny M. van der Veen overleed op 30 maart 2004 in Haren.


TONNY VAN DER VEEN en de PERS

in 1960:

Ra, ra, ra, wie is dat?

in 2010:

De Groningse jazz van Roelof en Jannie Stalknecht op Diezeg laand

DISCOGRAFIE (AETHERBUSSE)

CD samen met anderen:

"Altied in de buurt" (Dukarec DMPCD 2002.02, 2002)

Deze pagina is bijgewerkt op