NEDERSAKSISCH


Nedersaksisch is een (Nederduitse) streektaal die in het noord-oosten van Nederland wordt gesproken. Het taalgebied omvat globaal de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf (in Friesland) en de Achterhoek en Veluwe (in Gelderland).
Het aantal sprekers wordt in Nederland op ongeveer 1,6 miljoen mensen geschat (Henk Bloemhoff, 2003).
In het gehele Noorden van Duitsland spreekt een groot aantal mensen eveneens Nedersaksisch. Hoeveel is niet precies bekend.
In Nederland is het Nedersaksisch als streektaal erkend, overeenkomstig hoofdstuk II van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.


NEDERSAKSISCH op INTERNET

Nedersaksisch op het internet

Deze pagina is bijgewerkt op