DEZE

STREEKTAALMUZIEKSITE

kwam tot stand met informatie uit
DIVERSE DAG- en WEEKBLADEN
en onderstaande
periodieken en artikelen


tijdschrift voor volksmuziek (1977-1988), later voortgezet als

tijdschrift over folk- en wereldmuziek (1989 - heden),

Toal en Taiken

tiedschrift veur Grunneger kultuur (1989 - heden),

Bulletin van de Werkgroep, Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek (1970 - heden),

Volkskundig Bulletin

o.a. oktober 1995: "Zingen in een kleine taal" en juli 1997: "Folk in Friesland"),

Twentse Revue

een artikel van van Gerard Vaanholt

-GIDS

en diverse andere tijdschriften


Deze pagina is bijgewerkt op