Leeuwarder Courant op het web

Fries lied-produkt aanschaf waard

Maandag verschijnt een cd met Friese liederen gezongen door Henny Haisma, Arjen Veenhuizen en Anne Horjus, onder leiding van pianiste en samenstelster Rixt van der Kooij. De opnamen zijn in maart gemaakt in Theater Romein door de in Den Haag studerende Leeuwarder Rico Yntema en de eveneens uit de Friese hoofdstad afkomstige Henk la Roi. De cd is getiteld 'De spylman', naar het laatste van de vijfentwintig liederen die deze uitgave sieren.
Rixt van der Kooij presenteerde de cd zaterdag in Veenwouden ten overstaan van tal van medewerkenden, componisten en tekstdichters. Een hele onderneming, volgens eigen zeggen „omdat ik naast het artistieke deel, ook het zakelijk deel onder mijn hoede heb genomen, het zoeken naar distributie- en promotiekanalen en zo".
'De Spylman' is uitgebracht op haar eigen label 'Welmoed'. „Of ik bij een volgend projekt weer alles op mijn schouders neem is nog een vraag, maar meewerken aan cd's of aan een vervolg op dit projekt, daar heb ik best trek in gekregen .
Momenteel bereidt de musicologische werkgroep van de Fryske Akademy een uitgave voor van 'Sjongender wize', een bundel die naar verwachting in het najaar zal verschijnen en waarin men naast de tekst ook de muziek kan aantreffen van tal van 'Spylman'-liederen. Dit om de muziek, die tot nu toe hoofdzakelijk in handschriftvorm bestaat, toegankelijk te maken voor actieve muziekbeoefenaars. Hopelijk dat zij een even hoog muzikaal gehalte weten te bereiken als het cd-team, want dat liegt er niet om. Grootste pluspunt is, naast de hoogwaardige opnamekwaliteit, het fantastische inlevingsvermogen van de FrŪese kunstenaars die van ieder lied een fijn omlijnd miniatuur weten te maken. Vijfentwintig kunstwerkjes van onder anderen Gysbert Japiks, Dominicus Draper, Paulus Folkertsma, Feike van Tuinen en Rixt van der Kooij zelf. Vol sfeer en afwisseling gebracht en rijk gedocumenteerd met biografieŽn, liedteksten en Nederlandse vertalingen.
De aanschaf waard, zonder meer.

RUDOLF NAMMENSMA

terug naar De Spylman
Deze pagina is bijgewerkt op