Stellingwerf op het web

Eerste Stellingwarver zangaovend

WOLVEGA -Oflopen vri'jdagaovend wodde in De Rank in Wolvege de eerste zangaovend holen veur koren die in et Stellingwarfs zingen, in et kader van de Rabobaank anvieteringspries veer et Stellingwarfs. Et doel was, en is - kommende vri'jdagaovend is de twiede zangaovend in Oosterwoolde - om koren zoveul meegelik de gelegenhied en de kaans te geven om in et Stellingwarfs te zingen. An now toe was d'r nog mar weinig Stellingwarfstaelig zangmateriaol veur koren veurhanen. Mar deur de anvieteringspries van de Stellingwarver Rabobaanken is daor veraandering in kommen. Et wisselen van de koren wodde op vakkundige wieze regeld deur Jan Hofstee. Hofstee zit as vertegenwoordiger van de zangfederaosie van West-Stellingwarf in de veurbereidende werkgroep. Veur flink wat koren bleek et aenlik toch veur et eerst te wezen dat et in et Stellingwarfs zong. D'r was daorom deur iederiene van teveuren goed oefend en de risseltaoten bin een grote ploeme weerd!
De prissentaosie was in hanen van Marten Dragtsma uut De Oosterstreek die op een veurtreffelike wieze de verschillende onderdielen an mekaander praotte.
Op disse aovend deden vuuf Stellingwarver koren mit. As eerste trad et plattelaansvrouwekoor van Berkoop op, disse aovend mit dirigente Hinke Wagenaar, en leut onder heur goeie leiding vuuf Stellingwarver lieties heuren. As twiede was et de beurt an et vrouwludekoor van Ooldelaemer. Zi'j zongen o.l.v. Riet v.d. Berg o.e. een fleurig lietien over Baoke Zwelver (schreven deur Henk Bloemhoff) en as laeste bezong et koor heur mooie omgeving in 'Mien Stellingwarf'.
Hiernao was d'r een prachtig optreden van Johan Veenstra. Hi' 'j dreug op zien bekende wieze, et verhael 'Songfestival' veur. In dat verhael vertelt Veenstra hoe et gaon zol as de Stellingwarver lokaole tillevisie hebben zollen en bi'jglieks een Stellingwarver songfestival uutzenden gaon. Mitien nao et schoft was d'r een speciaol optreden van et duo Vroukje en Jeannette. Zij brochten vuuf prachtige Stellingwarver lieties naor veuren en daor was ommeraek veel wardering veur.
Doe was et de beurt an et plattelaansvrouwekoor van Scharpenzeel en omstreken. Dit koor hadde veur disse gelegenhied speciaol et bekende Poolderlied in et Stellingwarfs vertaeld en ien van de vrouwluden van et koor praotte de lieties op vakkundige vieze en in geef Stellingwarfs an mekaander. As laeste zong et koor 0, kom en droom nut de Stellingwarf Cantate. En doe was et an et Anbokoor van Wolvege toe. Dit koor is veeral bekend deurdat et een peer jaor leden de Stellingwarf Cantate opvoerde. Die Cantate is indertied bedocht, uutwarkt en klaormaekt deur beur eigen vaaste dirigent Jan Brens en Johan Veenstra. O.l.v. Jan Brens wodde eental prachtige, ni' je en vaeks humoristische lieties naor veuren brocht. In et laeste lietien hadde et koor hielemaole wat speciaols in petto. In Van slag bezingt et koor o.e. wat d'r gebeurt as bi'jglieks de dirigent van slag is. Mar nov wodde d'r een speciaol koeplot inlast, waorin Johan Veenstra an bod kwam. Hi'j wodde verzocht om naor veuren te kommen en zien bekende verhael Tongetuteri'je veur te dregen. Dat gebeurde, mar nao et verhael las ien van de koorleden een brief veur van een inwoner van verzorgingstehuus Lindestede die him aenlik een betien te kot daon vuulde, omdat Veenstra alliend mar tongetuten wil mit jongere meensken. Et aende van dit lietien was dat Veenstra, ongewild of niet, wel een menuut an et tongetuten was mit iene van de leden van et koor, Dinie Post! Et laeste optreden van disse prachtige aovend was van et vrouwludekoor 'De vriendschap' van Makkinge. Dat koor zong drie bekende lieties die deur heurzels in et Stellingwarfs ommezet weren of van een ni'je Stellingwarver tekst veurzien. Ok veur dit optreden was d'r een protte wardering.
Veur elk koor was d'r nao ofloop een bos rozen veur de dirigent, een anvullend bundeltien mit Stellingwarver lieties en een kevot mit inhoold, allegere as anvietering om deur te gaon mit et zingen in et Stellingwarfs. Op 't aende vodde nog massaal et Stellingwarfs Volkslied zongen. Kommende vrijdag is de twiede Stellingwarver zangaovend in Oosterwoolde, mit mar liefst acht ere Stellingwarver koren Ún een optreden van Johan Veenstra. Die aovend is in Et Anker en begint om half echte. Ok daor is de toegang ommenocht.

terug naar Stellingwarver zangaovens

Deze pagina is bijgewerkt op