TIDEWIIS


Tidewiis was een Friestalige cabaretgroep die bestond uit Hessel van der Wal en Jetske Zijlstra. Zij speelde eerder bij Tetman de Vries en bij Rients Gratama.


Deze pagina is bijgewerkt op