IN FRJEMDLING
YN JERUZALEM

DE PASSY FAN IN SJENNER


In 2018 ontstond tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Friese Matteuspassy bij musicus Gerben van der Veen uit Haskerdijken het idee voor een originele Friestalige passie. Hij benaderde daarvoor de dichter Eppie Dam uit Balk. Die leverde eind 2018 een tekst aan. In december 2020 voltooide componist Van der Veen het werk.
De uitvoering van de Friestalige passie In frjemdling yn Jeruzalem vindt plaats in april op verschillende locaties. De uitvoerenden in april 2022 waren Ben Brunt (Jezus), Maarten Romkes (verteller), Fardau van der Woude (Maria Magdalena), Femke de Boer (Maria de moeder), Roele Kok (Petrus en Pilatus), Albertus de Jong (Kajafas en Emmaüsganger) en Rinze Ytsma (Judas, Jozef van Arimatea en Kléopas). Verder werkt het koor Hortus Vocalis mee en een ad-hoc muziekensemble. De algehele muzikale leiding is in handen van Gerben van der Veen.


Deze pagina is bijgewerkt op