DE HITS FAN RADIO YLLEGAAL


1 Beppe Aal
Skelte Oppedijk

2 Minne tiden, Beste tiden
Syb van der Ploeg

3 As de simmer komt
Pyt Paulusma

4 Stjouke is ferkeard
Anneke Douma

5 Trauma-see ballade
Oane, d.j. Kikstra

6 Loopkes
Piter Wilkens

7 Neven tot de doad
Oane & Skelte

8 Lekker lam, lekker leip
Henk Wijngaard

9 Iensume Krijst
Oane d.j. Kikstra

10 Twa djip blauwe eagen
Romny

11 Der komt wer in yllegaal
Bruoren AnkerOmrop Fryslân / Marista MCD 5770

Deze pagina is bijgewerkt op