Kant 'ooi snieje

refrein:
Mit 'n zekel kant 'ooi snieje,
Noe, dat moste ze verbieje.
Je mot waarke as 'n bêêst,
Kant 'ooi sniej e is gin fêêst.


1.
Zwaerder waark ka je nie vinde
Nae 't snieje mô je 't binde
In dan mot 't nog an 'oapen
Liever zou 'k nae stad toe loape

2.
Lengst de dulven in de grippen,
'k Dee nog liever tunen knippe.
Aoltied griep je in 'n stek,
Maans, wat è'k daeran 'n 'ekel.

3.
Ok zô rottig, blauwe braemen.
Onderlesten dee 'k m'n schaeme:
Ik kwam tuus, noe mô je 'oore
In m'n broek een grôôt schoote

4.
Mit waarm weer deur dulven krupe,
In je zwèèt bekant verzupe
Liever dee 'k de kelder witte
Of 'n dag in 't kotje zitte,

5.
Liever waarke an de kaoie
Mit 'n botte zeise maoie
Of 't vaarkenskot uutmisse
Dan dat gos onder m'n klissen
HENK BLOM

Dit lijflied van Kant 'ooi staat in de bundel Strao in aore veraelen in Schouws dialect.

terug naar Kant 'ooi

Deze pagina is bijgewerkt op