PELGRIM IN PARIJS

parijs,1992.
ik wazze nog nooit in Parijs
en noe wazzikker op zoek ni de bedevaertplekken uut de rockheschiedenis
ikzochetgref van daehedissekonieng
me kwistnie wirrat lag
de portier van tappartement ad hin idee wienak bedoeldn
Chopin scheen terrok te liggen, mae dat was hin fransman
ik dwaeldn deur de straetn van Parijs
ik kweman op de Boulevard de la Madeleine
der stoeng hin boom mi - zelfs hin kaeln
hin mens scheen dirrok merriets om te heven
iedereen liep hewoon deur
tregenden dien nacht in Parijs
tuus ekket eest oppezocht
ooit hik trug ni Parijs
hin boomn mi op de Boulevard de la Madeleine
ooit hik trug ni Parijs

Tekst: Henny Lamper 2006,
Muziek: Paul Jongejan
terug naar Grysl

Deze pagina is bijgewerkt op