21 augustus 1976
Provinciale Zeeuwse Courant op het web

„WAAROM ZOUDEN ALLEEN FRIEZEN IN EIGEN TAAL ZINGEN?"

Engel Reinhoudt zingt het Zeeuwse levenslied

WOLPHAARTSDIJK - In de wijdse Oosterlandpolder bij Wolphaartsdijk in 'n gemoderniseerd landarbeidershuisje kan men - als er 'n beetje geluk bij te pas komt - Engel Reinhoudt aantreffen. Als hij tenminste niet op pad is naar één of andere jongerenbijeenkomst. Want de 29-jarige Wolphaartsdijker is jeugdwerkleider van beroep. Maar als de functie het even toelaat neemt Engel de gitaar ter hand en zingt. Reinhoudt zingt eigen liedjes; Zeeuwse liedjes, dat wil zeggen: liedjes over Zeeland, en in het Zeeuws, althans in de Zuidbevelandse variatie daarvan.

Hoe is Reinhoudt er toe gekomen de Zeeuwse mensen en het Zeeuwse land te gaan bezingen? „Met de Westvlaamse Zanger Willem Vermandere als voorbeeld", zegt hij. „Die man heeft me ertoe geïnspireerd. Door zijn voordracht van zijn levensliedjes voelde ik me erg aangesproken. Ik heb destijds een gitaar gekocht, ben gaan spelen en liedjes maken."
Willem Vermandere gebruikt voor zijn teksten het (sterk aan het Zeeuws verwante) Westvlaams dialect. „Ik kwam daarvan onder de bekoring, dat ik besloot in het Zeeuws m'n liedjes te gaan schrijven", zegt Engel Reinhoudt, die ook wat afkomst betreft zich min of meer uit dezelfde sfeer voelt voortgesproten als zijn grote Vlaamse collega: „We zijn beiden kinderen van de polder, hij heeft in zijn jeugd ook in de dorpsfanfare gespeeld, we spelen alle twee ook gitaar, accordeon en cither."

Eigen stijl
Mogen we Engel Reinhoudt dan een 'epigoon' of 'slaafse immitator' van Willem Vermandere noemen?
„Ik heb z'n invloed ondergaan, en dat zeer bewust zelfs", zegt Reinhoudt." „Maar er zijn natuurlijk verschillen. Allereerst pretendeer ik niet zijn niveau bereikt te hebben. Hij is in het Westvlaamse Lauwe geboren, ik op Zuid-Beveland. Hij betrekt in zijn liedjes de Westvlaamse mensen uit de polder. Ik probeer hetzelfde te doen maar dan met Zeeuwse mensen, het Zeeuwse landschap, Zeeuwse toestanden, in het Zeeuws. Ik streef toch wel naar een eigen manier, naar een eigen stijl..." Engel Reinhoudt neemt de gitaar ter hand, slaat een paar accoorden aan en zing het lied van een bijbelse figuur, Zacheus, een kostelijk stukje poëzie: 'D'n 'Eêre liep over d'n Bôômdiek' en hij zag de tollenaar Zacheus voor hem vluchten en 'in 't ooi wigkrupse'. Hij plaatst niet alleen bijbelse figuren in een Zeeuwse situatie. Reinhoudt heeft ook ironische liedjes over de industrie, over 'de Poel' met zijn slingerende paadjes, die zo nodig op de schop moesten, over 'de Paerden', die niet meer de stal, maar de manege bevolken. Ook een ondeugend verhaaltje over 'de onechte vader'...
Engel Reinhoudt komt weer terug op de band, die hij voelt met de sfeer van Vermandere:
„Je kent dat liedje van hem over 'Blanche en zien paerd'. Dat had bij ons op het dorp kunnen gebeuren. Daar hadden we vroeger ook een vrachtrijder, 'Eine. Hij reed met kar en paard tussen Goes en Wolphaartsdijk heen en weer. Zelfs het mannetje dat op de hoes van Vermandere's grammofoonplaat staat, lijkt op hem. Vermandere brengt een sfeer, die mij aanspreekt", zegt Reinhoudt, „maar ik realiseer me best, dat 'onder invloed 'staan' niet mag uitlopen op je reinste immitatie."
Willem Vermandere trekt in België en daarbuiten volle zalen, trad onlangs nog op in Hulst en 's-Heerenhoek, maakt grammofoonplaten, verschijnt op de beeldbuis. Heeft de 'Zanger van het Zeeuwse lied' een dergelijke carrière op 't oog?
Reinhoudt haalt de schouders op: „Ik heb eerst mijn liedjes uitgeprobeerd in m'n vriendenkring, later voor een wat groter publiek op jeugdbijeenkomsten, Het enige dat ik weet is dat mijn liedjes het beste aanslaan bij een publiek in een niet al te grote ruimte, en met een niet al te groot aantal mensen."
Inmiddels hebben politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties Engel Reinhoudt al in hun midden gehad om het Zeeuwse lied op hun bijeenkomst te zingen. Ook trad hij op onlangs tijdens de uitzending van het radioprogramma 'Zoeklicht op Zeeland', toen vanaf de veerboot Vlissingen-Breskens uitgezonden.

„Ik hoop binnenkort ook op te treden bij de opening van de'Deurmaand'. De Middelburgse beeldende kunstenaar Ko de Jonge gaat namelijk iets organiseren rond het door hem uitgewerkte thema 'deuren'. Ook daarover heb ik een paar liedjes", vertelt Engel Reinhoudt.

Waarom zingen en dichten in het Zeeuws? Egel Reinhoudt: „Waarom zouden alleen Friezen en Vlamingen in hun eigen talen mogen zingen? En waarom alleen soms wat 'Zeeuws' in 'lollige’ versjes op bruiloften en partijen? Het Zeeuws is een mooie taal om over alles in te zingen. Daarom doe: ik dat ook.”

Gerard van Loo

terug naar Engel Reinhoudt

Deze pagina is bijgewerkt op