LIMBURG

Niet alleen in de provincie Limburg
wordt Limburgs en
Noord-Limburgs gesproken.
Het zijn beide
Nederfrankische dialecten
Er worden ook veel carnaval liedjes
in het dialect gezongen.KIES DE BEGINLETTER VAN EEN
LIMBURGSE ARTIEST OF GROEP

Kies 0 als de naam met een cijfer of teken begint!


0abcdefgh
ijklmnopq
rstuvwxyz

Deze pagina is bijgewerkt op