DRENTHE

In deze provincie wordt naast
Noord-, en Zuid-Drents ook
Stellingwerfs en Veenkoloniaals
gesproken en gezongen.
Het zijn Nedersaksische dialecten.

vlag van Drenthe



Deze pagina is bijgewerkt op